Rowerzysta na drodze. Sytuacja druga

91Dzisiaj przyjrzymy się manewrowi wyprzedzenia samochodu przez rowerzystę. Wbrew temu, co mówi wiele kierowców, rowerzysta ma prawo wyprzedzać inne pojazdy z prawej strony. Jednak przepisy nie nakazują osobom prowadzącym samochód, pozostawiania mu miejsca po swojej prawej stronie. Jednak dobrze jest to zrobić. Jeśli sytuacja jest odwrotna, czyli to kierowca samochodu wyprzedza cyklistę, to wymagane jest zachowanie bezpiecznego odstępu, czyli przynajmniej jeden metr. Kierowcy muszą również pamiętać o tym, że rowerzysta jadący na równi z nimi po ich prawej strona ma pierwszeństwo. Jeśli chce przejechać na wprost przez skrzyżowanie, kiedy my chcemy skręcić w prawo, to musimy mu ustąpić pierwszeństwa. Bardzo często kierowcy o tym zapominają i nie stosują się do tej zasady. A przez takie zachowanie mogą dostać mandat. Przez bezpieczeństwo rowerzyści nie chcą jeździć ani wyprzedzać samochód po prawej stronie. Bo kierowcy pojazdów nie zwracają na nich uwagi i nie zachowują się zgodnie z prawem.