Rowerzysta na drodze. Sytuacja czwarta

93Teraz przyjrzymy się bardzo ważnej sytuacji, która jest związana z przejazdem przez przejście dla pieszych. Wiadome jest, że kierowca ma obowiązek ustąpić pieszym, którzy znajduje się na przejście. Ale za to cyklista nie ma prawa wjechać na rowerze na przejście. Może zejść z roweru i przeprowadzić go przez przejście. Niestety bardzo często zdarza się, że rowerzysta szybko wjeżdża na przejście dla pieszych, co doprowadza do niezwykle niebezpiecznych sytuacji. W sytuacji, gdy rowerzysta ma pod opieką innego rowerzystą w wieku poniżej dziesięciu lat, to ma on prawo jeździć po chodniki. Dodatkowo ma również do tego prawo, kiedy na równoległej jezdni nie ma specjalnego pasa ruchu na rowerów, a prędkość dopuszczalna tam nie przekracza pięćdziesięciu kilometrów na godzinę. Dodatkowo chodnik powinien mieć co najmniej dwa metry szerokości w tym miejscu i równolegle nie może biegnąć żadna droga rowerowa. Ale po chodniku może również poruszać się cyklista, kiedy panują złe warunki pogodowe. Warto pamiętać, że w takich sytuacji rowerzysta musi jechać spokojnie i przepuszczać pieszych.