Obowiązki rowerzysty – część czwarta

123Tę część rozpoczniemy wyjaśnieniem, że używanie kasku i kamizelek odblaskowych nie był obowiązkowe, teraz się to zmieniło i poza terenem zabudowanym obowiązkowe jest noszenie odblasków, również w zabudowanym, gdzie droga nie jest oświetlona. A co rowerzysta może robić, a czego nie może robić na ścieżce rowerowej? No właśnie, a gdzie tak właściwie wolno poruszać się rowerom? Przede wszystkim na drogach rowerowych i pasach ruchu dla rowerów, a także na poboczach. Warto również wiedzieć, że rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów czy tez pasa ruchu dla rowerów, jeśli takowy jest wyznaczony dla kierunku, w którym aktualni się porusza. A jeśli rowerzysta znajduje się na drodze rowerowej, to pieszy ma obowiązek mu ustąpić. Chyba, ze pieszy jest osobą niepełnosprawną, wtedy to rowerzysta powinien mu ustąpić pierwszeństwa. Tak ma się sytuacja na drogach rowerowych, a w kolejnej części skupimy się na jeździe rowerem po drodze. Zapraszam do czytania i komentowania oraz zostawiania swojej opinii pod wpisem.