Kolizja z cudzoziemcem – co zrobić? – część szósta

85Samochody zarejestrowane w innych krajach muszą mieć przy sobie Zieloną Kartę, czyli międzynarodowy dowód ubezpieczenia OC albo też inne ubezpieczenie graniczne. Jeśli zdarzenie grodowe wydarzy się właśnie z taką osobą, to obowiązkowo trzeba dodatkowo spisać numer tego dokumentu, a także pełną nazwę zakładu ubezpieczeń, który jego wydał. Ale jak już mamy takie dane, to gdzie mamy się zwrócić po odszkodowanie? Właśnie po to jest tak niezbędna dla nas informacja o dokładnej nazwie firmy ubezpieczającej. A do tego wszystkiego dane na tematy samochodu i OC sprawcy. Te informacje pozwalają na błyskawiczne zlokalizowanie informacji w bazie PBUK. Dzięki niej już dowiemy się, kto zajmie się likwidacją szkody z OC w umieniu i na rzecz zagranicznego ubezpieczyciela sprawcy. Bardzo ważne są tutaj informacje dotyczące numeru rejestracyjnego pojazdu, a także kraju, gdzie został zarejestrowany. Jeśli chodzi o narodowość kierowcy, to zdecydowanie jest to sprawa drugorzędna. Warto również zajrzeć do siódmej części tego wpisu.