Kolizja z cudzoziemcem – co zrobić? – część siódma

86Trzeba sobie zdawać sprawę, że proces likwidacji szkody z polisy OC zagranicznego sprawcy jest praktycznie taki sam jak w przypadku zdarzeń w udziałem jedynie polskich kierowców i pojazdów na terenie naszego kraju. Ale musisz pamiętać o tym, że można napotkać brak możliwości likwidacji szkody w terminie trzydziestu dni od daty jej zgłoszenia do odpowiedniego organu. Bardzo ważne jest również uzyskanie od ubezpieczyciela sprawcy potwierdzenia jego ubezpieczenia oraz wskazanego pojazdu w czasie wystąpienia szkody, o której rozmawiamy. Tutaj jest to związane z naszym polskim prawem, gdzie potwierdzenie przez zagranicznego ubezpieczyciela musi nastąpić w przeciągu czterdziestu dwóch dni. Czyli zdecydowanie dłużej niż w jeden miesiąc. W przypadku kiedy zdarzenie miało miejsce w Polsce, a sama polisa OC obcokrajowca będzie nieważna albo nasz sprawca w ogóle nie posada ubezpieczenia, to my możemy się powołać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest to instytucja, gdzie można otrzymać wypłatę świadczenia i odszkodowania dla osób, które są poszkodowane ze względu an wypadku i kolizji drogowe spowodowane przez osoby, które nie posiadają ubezpieczenia drogowego.